Порядок


Герб України - сайт Чигиринської міської ради

УКРАЇНА

Чигиринська міська рада

Черкаської області

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Чигиринська міська рада

та її виконавчий комітет


Усі запити на публічну інформацію, які надходять до міської ради (у тому числі електронною поштою), реєструються спеціалістом з питань контролю та зв’язків з громадськістю міської ради. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно з додатком.

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Залежно від змісту запиту, він направляється відповідно до розподілу функціональних повноважень посадовій особі. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється спеціалістом з питань контролю та зв’язків з громадськістю міської ради і надсилається адресату.

Міська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, міська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли міська рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо міській раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Особа, відповідальна по міській раді та її виконавчих органах за забезпечення доступу запитувачів до інформації та за оприлюднення інформації постійно здійснює контроль за задоволенням запитів на інформацію та аналіз запитів і регулярно оприлюднює дану інформацію.

Даний Порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.


Ми раді вітати Вас на офіційному сайті Чигиринської міської ради

Повернутися на головну сторінку.