ДНЗ Зірочка

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗІРОЧКА» ЗА СІЧЕНЬ - ЖОВТЕНЬ 2017РОКУ

Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» є комунальною власністю територіальної громади міста Чигирин та діє на підставі Статуту затвердженого рішенням Чигиринської міської ради № 19-2/VІІ від 25 грудня 2015 року.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

20901, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Богдана Хмельницького 65.

Чинний Статут закладу зареєстровано реєстраційною службою Чигиринського районного управління юстиції Черкаської області 18.10.2015, реєстраційний номер 1 018 120 0000 000219.

У дошкільному навчальному закладі працює 12 груп, а саме: групи раннього віку – 3, групи молодшого віку – 3, групи середнього віку – 3 , групи старшого віку – 3. Наповнюваність груп дітьми становить:

Група №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

К-сть дітей

22

19

19

19

19

21

21

15

19

20

19

23

Загальна кількість дітей -236

В 2017році підготовлено  до школи 64 дитини, прийнято до дошкільного закладу 60дітей.

Мова виховання та навчання : українська

Працює : 63 працівники, із них: педагогічних – 28, обслуговуючих – 35.

В.о. завідувача -Вараніцька Раїса Іванівна.

Режим роботи закладу – 5-ти денний, з 10,5- годинним перебуванням дітей.

Освітня діяльність дошкільного навчального закладу  регламентується нормативно-правовими та нормативно-організаційними (установчими) документами а саме:

Конституція України;

Конвенція про права дитини (схвалена генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989р.);

Закони України:

- «Про освіту»;

- «Про дошкільну освіту»;

- «Про охорону дитинства» ;

- «Про засади державної мовної політики»;

- «Про захист персональних даних»

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція);

Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р, № 305);

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено Наказом МОЗ України №234 від 24.03.2016)

Концепція  Державної цільової програми  розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року;

Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 р. №985;

Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.

Установчими документами, що забезпечують нормативно-організаційну діяльність  ДНЗ , є:

Статут закладу (рішення сесії Чигиринської міської ради № 19-2/VІІ від 25 грудня 2015 року);

Виписка  про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 24.10.2016 видана державною реєстраційною  службою Чигиринського районного управління юстиції Черкаської області

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом ДНЗ;

Правила внутрішнього трудового розпорядку ;

Річний план роботи дошкільного навчального закладу ;

Акт готовності до нового навчального року.

Всі установчі документи дошкільного закладу розроблено відповідно діючого законодавства, зареєстровано та затверджено відповідними державними органами.

Режим щоденної роботи ДНЗ  та тривалість перебування в ньому дітей відповідає вимогам  листа МОН України від 24.01.2007 № 1/9 – 36 «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»  та потребам мешканців мікрорайону: дошкільний навчальний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем:

вихідні дні – субота, неділя, святкові.

Початок роботи – 7 годин 30 хвилин.

Закінчення роботи - 18 годин 00 хвилин.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який складається на навчальний рік та оздоровчий період. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу відповідає переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році .

·       Дотримання норм харчування у дошкільному навчальному закладі

·       Організація харчування дітей в дошкільному закладі здійснюється відповідно до діючих нормативних–правових документів: постанови  Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 (зі змінами від 26.02.2013 № 202/165); наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005р. № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006р. № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

Забезпечення  продуктами  харчування  здійснюється  приватними підприємцями: ФОП Титаренко – продукти харчування, ФОП Бердник – м’ясо, СТОВ «Дружба» - молоко. За попереднім  замовленням: до 20 числа кожного місяця подається заявка продуктів харчування на наступний місяць та щотижнево – на наступний тиждень. На всі завезені продукти та продовольчу сировину є сертифікати якості та накладні, в яких зазначений постачальник,  ціна, ґатунок, строк реалізації та кількість продукту.                                Середня вартість харчування в 2017році склала:

I квартал: сад -12,98грн., яслі-11,10грн. (100%),

                 сад-7,78грн., яслі-6.66грн. (60%- батьківська плата)

II квартал:сад-14,37грн.,яслі-11,55грн.(100%)

                 сад-8,62грн.яслі-6,93грн.(60%- батьківська плата)

III квартал:сад-13,63грн., яслі-11,08грн.

                  Сад-8,18грн., яслі-6,65грн.(60%- батьківська плата)

1.3. Матеріально-технічна та навчально-методична база

Кошторис на 2017 рік

Найменування

Усього на рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

НАДХОДЖЕННЯ – усього

5219940,00

216300,00

5436240,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

5219940,00

Х

5219940,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

Х

210000,00

210000,00

-        надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Х

210000,00

210000,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

210000,00

210000,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

5219940,00

210000,00

5429940,00

Поточні видатки

5219940,00

210000,00

5429940,00

Оплата праці

2750902,00

0,00

2750902,00

Заробітна плата

2750902,00

0,00

2750902,00

Нарахування на оплату праці

624098,00

0,00

624098,00

Використання товарів і послуг

1844940,00

210000,00

2054940,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

164640,00

0,00

164640,00

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2000,00

0,00

2000,00

Продукти харчування

350000,00

210000,00

560000,00

Оплата послуг (крім комунальних)

148300,00

0,00

148300,00

Видатки на відрядження

6000,00

0,00

6000,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1174000,00

0,00

1174000,00

Оплата теплопостачання

784000,00

0,00

784000,00

Оплата водопостачання та водовідведення

40000,00

0,00

40000,00

Оплата електроенергії

350000,00

0,00

350000,00

Капітальні видатки

0,00

6300,00

6300,00

Придбання основного капіталу

0,00

6300,00

6300,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,00

6300,00

6300,00

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців  2017 р.

Показники

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Видатки та надання кредитів – усього

4901020,00

4146020,00

3646655,46

3646655,46

у тому числі Поточні податки

4901020,00

-

3646655,46

3646655,46

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

3110000,00

-

2476386,58

2476386,58

Оплата праці

2545902,00

2110000,00

2019167,47

2019167,47

Заробітна плата

2545902,00

2019167,47

2019167,47

Нарахування на оплату праці

564098,00

468200,00

457219,11

457219,11

Використання товарів і послуг

1791020,00

-

1170268,88

1170268,88

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

154020,00

-

92006,74

92006,74

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2000,00

-

-

-

Продукти харчування

350000,00

270000,00

238883,99

238883,99

Оплата послуг (крім комунальних)

105000,00

-

48669,27

48669,27

Видатки на відрядження

6000,00

-

118,93

118,93

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1174000,00

1088800,00

790589,95

790589,95

Оплата теплопостачання

784000,00

-

585431,56

585431,56

Оплата водопостачання та водовідведення

40000,00

-

17310,89

17310,89

Оплата електроенергії

350000,00

-

187847,50

187847,50

Інші видатки

Х

209020,00

Х

Х

Дані звіту станом на 1 жовтня 2017 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2017 р.

Показники

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

Надходження коштів – усього

180000,00

64901,43

189911,59

Х

82161,84

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

180000,00

Х

189911,59

Х

Х

Видатки – усього

180000,00

Х

Х

172651,18

Х

у тому числі Поточні податки

180000,00

Х

Х

172651,18

Х

Використання товарів і послуг

180000,00

Х

Х

172651,18

Х

Продукти харчування

180000,00

Х

Х

172651,18

Х

Дані звіту станом на 1 жовтня 2017 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 9 місяців 2017 р.

Показники

Затверджено на звітний рік

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

Надходження коштів – усього

12863,93

13863,93

Х

1000,00

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

12863,93

13863,93

Х

Х

Видатки та надання кредитів – усього

12863,93

Х

12863,93

Х

у тому числі Поточні податки

5863,93

Х

5863,93

Х

Використання товарів і послуг

5863,93

Х

5863,93

Х

Продукти харчування

5863,93

Х

5863,93

Х

Капітальні видатки

7000,00

Х

7000,00

Х

Придбання основного капіталу

7000,00

Х

7000,00

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7000,00

Х

7000,00

Х

Дані звіту станом на 1 жовтня 2017 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 9 місяців 2017 р.

Показники

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Видатки та надання кредитів – усього

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

Капітальні видатки

6300,00

-

6300,00

6300,00

Придбання основного капіталу

6300,00

-

6300,00

6300,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

6300,00

-

6300,00

6300,00

Інші видатки

Х

6300,00

Х

Х

Дані звіту станом на 1 жовтня 2017 року

За період з січня по листопад 2017 року завдяки коштам батьків покращився матеріальний стан дошкільного закладу

Група №1 – ігровий модуль (плита) 1 шт. – 1600

Група №5 – покривала 12 шт. х 146 грн = 1752 грн, каструлі 1 шт. х 190 грн=190 грн, каструля 1 шт.   х 220 = 220 грн.

Група №8 – тарілки 20 шт. х 33 грн. = 660 грн, тарілки 20 шт. х 24 грн = 480 грн.

Група №9 – покривала 13 шт. х 146 грн = 1898 грн., дошка шкільна 1 шт. х 550 грн = 550 грн.

Група №10 – Тюль 12м.х110грн =1320 грн.,тюль 2.5м. х87 грн =217,5 грн.

Група №4 – тюль 18м. х 80 грн. = 1440 грн.

Група №3 – тюль 14м. х 185 грн. = 2590 грн., карниз 1 шт. х 200 грн = 200 грн., карниз 2 шт. х 230 грн = 460 грн.

За кошти спонсорів  дошкільний заклад поповнився:

·       Декоративним садовим  оздобленням (комплект: млин, віз, хатинка) 1 шт. х 5000 грн = 5000 грн.

·       Пральною машиною 1 шт. х 7000 грн. = 7000 грн.

Оприбутковано овочів та фруктів, які надійли від батьків,

 З січня  по жовтень 2017 року:

Картопля- 2800,000кг на суму 20445,50грн.

Цибуля-84,400 кг на суму 519,00грн.

Морква-110,07кг на суму 902,33грн.

Буряк- 2340,365кг на суму 1560,65грн.

Капуста-78,00 кг на суму 537,00грн.

Часник-1,50кг на суму 60,00грн.

Виноград-36,00кг на суму 360, 00грн.

Вишні ( свіжоморожені)-7,20кг на суму 288,00грн.

Смородина (свіжоморожена)-3,55кг на суму 124,25грн.

Петрушка-0,600 кг- на суму 60,60грн.

                                  Всього-на сумму 24857,33гр.

З власного саду дошкільного закладу:

Абрикоси-46,105кг на суму  322,74грн.

Вишні-43,825кг на суму 876,50грн.

Яблука-97, 010кг на суму 977,42грн.

Всього на суму 2176,66грн.

За рахунок коштів міського бюджету було придбано:

·       Світильники 5 шт. на суму 825 грн.

·       Рукав пожежний з головками ГРН-50- в кількості 8шт. на суму 4800 грн.,та ствол РС-50 в кількості 8 шт. на суму 576 грн.

·       Мийка (для групи №6) 1 шт. на суму 660 грн. та змішувач 1шт. на суму 300грн.

·       Мийки (для груп №2, 6, 7, 8, 9, 11) 11 шт. по 640 грн на суму 7040 грн.

·       Змішувач кухонний (групи №2,6,7,8,11) -11шт. на суму 3025 грн.

·       Унітаз керамічний дитячий (для групи №10) 2 шт. по 1050 грн. на суму 2100 грн.

·       Унітаз для персоналу 1 шт. на суму 1200 грн.

·       Унітаз (група №6) 1 шт. на суму 1200 грн.

·       Посуд (для групи №10): тарілка глибока в кількості 20 шт. на суму 440 грн.; тарілка мілка в кількості 20 шт. на суму 380 грн.; чашки в кількості 20 шт. на суму 360 грн.

·       Постільна білизна ( група №10)- 20шт. на суму 4000грн.

·       Ковдри ( група №10) - 20шт.на суму 4700грн.

·       Миючих засобів на суму 21822,24 грн.

·       Тачка господарська 1 шт. на суму 550 грн.

·       Перфоратор 1 шт. на суму 2320 грн.

·       Праска 1 шт. на суму 550 грн.

·       Водонагрівач 50л. 1 шт. на суму 1883,81 грн.

·       Принтер Cannon E414 1 шт. на суму 1480 грн.

·       Проектор Tecro PS 1020 1 шт. на суму 4600 грн.

Силами працівників було зроблено косметичний ремонт в коридорах закладу, для якого за бюджетні кошти було придбано будівельні матеріали:

·       Фарба - 46 банок на суму 5381 грн.

·       Водоемульсійна фарба -10 банок на суму 2510 грн.

·       Шпалери в кількості 35 шт. на суму 4950грн.

·       Лінолеум 41м2 на суму 9620 грн.

Працівники закладу та активні батьки були залучені для пофарбування спортивних споруд на ігрових майданчиках.

Силами підрядної організації зроблено ремонт сходів та стелі в коридорах на суму 33945грн. та придбано будівельний матеріал:

·       Гіпсокартон в кількості 18шт.на суму1530грн.

 

·       Профіль (27,3м)-17шт.на суму 425грн.