Увага!!!

Середа, 04 жовтня 2017.

 Секретарю Чигиринської міської ради

В.В.Цівіні

Голови постійної комісії з

соціально-гуманітарних питань, соціального

захисту населення і депутатської діяльності та етики

Депутата Чигиринської міської ради

С.В.Гречанюк-Самойлової 

 

25 вересня 2017 року

            З метою організації фінансової допомоги за рахунок міського бюджету  жителям м.Чигирин у своєчасному проведенні  робіт  по облаштуванню жилих будинків та квартир багатоквартирних будинків електроопаленням, системою газового опалення у зв’язку з  переобладнанням систем централізованого теплопостачання ГП «Чигиринські теплові мережі» Чигиринської міської ради прошу  внести до порядку денного ХХХІІІ сесії Чигиринської міської ради проект рішення «Про затвердження Програми стабілізації енергетичного балансу  в  місті  та соціальної підтримки жителів м.Чигирин по облаштуванню жилих будинків та квартир багатоквартирних будинків електроопаленням, системою газового опалення у зв’язку з  переобладнанням систем централізованого теплопостачання “ТЕПЛО – 2017“.

Додаток.

1)      ПРОЕКТ Програми Програми стабілізації енергетичного балансу  в  місті  та соціальної підтримки жителів м.Чигирин по облаштуванню жилих будинків та квартир багатоквартирних будинків електроопаленням, системою газового опалення у зв’язку з  переобладнанням систем централізованого теплопостачання “ТЕПЛО – 2017“.

2)      Проект рішення Чигиринської міської ради.

            З повагою,

Депутат Чигиринської міської ради                                      С.В.Гречанюк-Самойлова

 

 

Чигиринська  міська рада

VII скликання

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

22 вересня  2017 року                                                                          № _____

м. Чигирин

Про затвердження Програми стабілізації енергетичного балансу

 в  місті  та соціальної підтримки жителів м.Чигирин по облаштуванню

 жилих будинків та квартир багатоквартирних будинків електроопаленням,

 системою газового опалення у зв’язку з  переобладнанням систем централізованого

теплопостачання “ТЕПЛО – 2017“.

З метою стабілізації енергетичного балансу в місті, соціальної підтримки та організації цільової фінансової допомоги за рахунок міського бюджету  жителям м.Чигирин у своєчасному проведенні  робіт  по облаштуванню жилих будинків та квартир багатоквартирних будинків електроопаленням, системою газового опалення у зв’язку з  переобладнанням систем централізованого теплопостачання ГП «Чигиринські теплові мережі» Чигиринської міської, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, соціально-економічного та  інвестиційного розвитку, постійної комісії  з соціально-гуманітарних питань, соціального захисту населення і депутатської діяльності та етики, керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, міська рада, -

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму стабілізації енергетичного балансу в  місті  та соціальної підтримки жителів м.Чигирин по облаштуванню жилих будинків та квартир багатоквартирних будинків електроопаленням, системою газового опалення у зв’язку з переобладнанням систем централізованого теплопостачання “ТЕПЛО – 2017 (додається).

2. Дане рішення довести до  мешканців міста шляхом  розміщення   в  засобах масової  інформації та оголошення про  розміщення  рішення  на офіційній  сторінці Чигиринської міської  ради  в мережі  Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, землеустрою та інвестиційної політики Чигиринської міської ради Буня О.О., постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного та інвестиційного  розвитку (голова комісії - Бордуніс С.М.), постійну комісію з соціально-гуманітарних питань, соціального захисту населення і депутатської діяльності та етики (голова комісії – Гречанюк-Самойлова С.В.).

Секретар міської ради                                                                     В.В.Цівіна

       ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення Чигиринської міської     ради  від «__»___2017 р. №___

ПРОГРАМА

стабілізації енергетичного балансу в  місті  та соціальної підтримки жителів м.Чигирин по облаштуванню жилих будинків та квартир багатоквартирних будинків електроопаленням, системою газового опалення у зв’язку з переобладнанням систем централізованого теплопостачання “ТЕПЛО – 2017

Передумови розроблення Програми та визначення понять

1.

Ініціатор розроблення програми

Чигиринська міська рада

2.

Дата, номер і назва документа органу  місцевого самоврядування на підставі якого розроблена Програма

Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР

3.

Розробник Програми

Виконавчий апарат Чигиринської міської ради

Голова постійної комісії постійної комісії  з соціально-гуманітарних питань, соціального захисту населення і депутатської діяльності та етики

4.

Відповідальні виконавці

Начальник відділу житлово-комунального господарства, землеустрою та інвестиційної політики Чигиринської міської ради Бунь О.О., постійна комісію з питань бюджету, соціально-економічного та інвестиційного  розвитку (голова комісії - Бордуніс С.М.), постійну комісію з соціально-гуманітарних питань, соціального захисту населення і депутатської діяльності та етики (голова комісії – Гречанюк-Самойлова С.В.).

5.

Учасники Програми

Чигиринська міська рада,

жителі м. Чигирин по категоріям, які охоплює Програма

6.

Строки реалізації Програми

2017 рік

7.

Прогнозований загальний обсяг  фінансових ресурсів, необхідний  для реалізації Програми за кошти міського бюджету, усього:

100000 (сто тисяч) грн.

1.                  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

            Програма  затверджується на 2017 рік  відповідно до рекомендацій постійної комісії з питань  бюджету, соціально-економічного та  інвестиційного розвитку, постійної комісії  з соціально-гуманітарних питань, соціального захисту населення і депутатської діяльності та етики, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР,

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

              Мета програми - стабілізація енергетичного балансу в  місті Чигирин  внаслідок  відключення від центрального теплопостачання будинків  ( квартир), в  які  постачання  теплоносіїв  проблематичне  та   будинків  ( квартир ), в  яких  частина  квартир  переведена  на  індивідуальне  опалення, поліпшення соціально-побутових умов одиноких, малозабезпечених жителів міста, інвалідів, посилення адресності допомоги,  шляхом надання цільової фінансової допомоги малозабезпеченим жителям міста для встановлення індивідуального опалення, електрообігрівачів.

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

            Фінансування витрат по даній Програмі здійснюються з коштів міського бюджету,   передбачених  на  відповідні цілі  рішенням ___ сесії  міської  ради __ скликання  № ________ від «__»___________ року «Про міський бюджет».

ІV.НАДАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФІНАНСОВОЇ (ГРОШОВОЇ) ДОПОМОГИ  ГРОМАДЯНАМ  ВНАСЛІДОК  ОБЛАШТУВАННЯ ЖИЛИХ БУДИНКІВ ТА КВАРТИР БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯМ, СИТСЕМОЮ ГАЗОВОГО ОПАЛЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕОБЛАДНАННЯМ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

4.1. Цільова фінансова (грошова) допомога на облаштування жилих будинків та квартир багатоквартирних будинків електроопаленням, системою газового опалення у зв’язку з переобладнанням систем централізованого теплопостачання в 2017 році надається :

а) жителям міста, будинки ( квартири) яких у  2017 році відключені  від  центрального  теплопостачання, які не мають заборгованості  по оплаті за теплопостачання, квартирній  платі та іншим комунальним послугам:

- одинокі, що не мають родичів першого ступеня спорідненості, опікунів, піклувальників;

- інваліди І групи;

- ветерани Другої світової війни та інваліди війни;

- багатодітні сім’ї та сім’ї, що виховують дитину інваліда;

- члени сімї загиблих (померлих) воїнів АТО

- пенсіонера.. якщо не перевищує прожиткововго мнімуму

в) у наданні цільової фінансової (грошової) допомоги на облаштування жилих будинків та квартир багатоквартирних будинків електроопаленням, системою газового опалення у зв’язку з переобладнанням систем централізованого теплопостачання може бути відмовлено, або вона може бути суттєво зменшена, якщо у складі сім’ї є працездатні особи працездатного віку, які не працюють, не вчаться,  не перебувають на обліку у районному  центрі зайнятості або розмір їх доходів перевищує прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї.

4.2.ЦІЛЬОВА ФІНАНСОВА (ГРОШОВА) ДОПОМОГА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ У РОЗМІРІ:

а) на облаштування індивідуального опалення з використанням природного газу - до 3 тис.грн., якщо розмір доходів не перевищує прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї;

б) на облаштування індивідуального опалення з використанням електронагріваючих котлів (конвекторів) - до 2 тис.грн., якщо розмір доходів не перевищує прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї;

V.ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ НАДАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФІНАНСОВОЇ (ГРОШОВОЇ) ДОПОМОГИ:

- заява про надання цільової фінансової (грошової) допомоги ;

- копія паспорта і ідентифікаційного коду власника квартири;

- копія документів про відключення від централізованого опалення;

- копія документів про право власності на квартиру;

- довідка про склад сім’ї;

- довідки про доходи членів сім’ї за попередні 6 місяців;

- копії паспорта та довідка про доходи всіх співвласників квартири  відповідно до свідоцтва про право власності   та зареєстрованих в ній;

- акт обстеження  матеріально - побутових умов сім’ї;

- довідка  про  відсутність заборгованості по теплопостачанню та квартирній платі;

- довідка про відсутність будь-якого виду опалення в квартирі;

- довідка про відкриття рахунку в установі банку.              

VI.МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

6.1.  При облаштуванні  індивідуального  опалення громадянином власними силами:      а) рішення постійної комісії з соціально-гуманітарних питань, соціального захисту населення і депутатської діяльності та етики про виділену суму цільової фінансової (грошової) допомоги у триденний термін направляється заявнику;

б) Чигиринською міською радою кошти перераховуються  на розрахунковий рахунок громадянина:

- при облаштуванні індивідуального опалення з використанням природного газу,після надання квитанції про оплату в управління газового господарства та акту виконаних робіт;

- при облаштуванні індивідуального опалення з використанням електронагріваючих котлів (електроконвекторів), після надання договору з  ПАТ «Черкасиобленерго», технічних умов та акту виконаних робіт;

в) у разі невикористання виділених коштів протягом 3-х місяців, рішення постійної комісії з соціально-гуманітарних питань, соціального захисту населення і депутатської діяльності та етики про надання цільової фінансової (грошової) допомоги скасовується, кошти перерозподіляються.

VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.                  Організація роботи з питань призначення цільової фінансової (грошової) допомоги покладається на постійну комісію з соціально-гуманітарних питань, соціального захисту населення і депутатської діяльності та етики Чигиринської міської ради. 

2.                  Цільова фінансова (грошова) допомога згідно вимог цієї Програми надається  комісійно.  Рішення про надання допомоги приймається шляхом поіменного голосування членів комісії. На засіданні ведеться протокол.

3.                  Після розгляду поданих документів для призначення цільової фінансової (грошової)   допомоги для цілей цієї Програми комісія має право взагалі відмовити в наданні допомоги.

4.                  Контроль за цільовим використанням коштів для цілей Програми покладається на постійну комісію з соціально-гуманітарних питань, соціального захисту населення і депутатської діяльності та етики Чигиринської міської ради.